AKTUALNOŚCI

Zajęcia terapeutyczne

Tematyka zajęć terapeutycznych realizowanych z dziećmi w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych I Młodzieży

Zajęcia 1 4.10.2017

Wprowadzenie w tematykę zajęć terapeutycznych . Spotkanie organizacyjne.

Zajęcia 2 11.10.2017

Ćwiczenia na koordynację wzrokowo- ruchową np. Wyodrębnianie różnic na obrazkach, składanie pociętych obrazków.

Zajęcia 3 18.10.2017

Ćwiczenia na koordynację wzrokowo- ruchową np. .odnajdywanie przedmiotów na obrazku, rysownie linii w labiryncie.

Zajęcia 4 25.10 2017

Usprawnianie funkcji motorycznych np. modelowanie w plastelinie, nawlekanie koralików na nitkę, ciecie nożyczkami .

Zajęcia 5 31.10. 2017

Usprawnianie funkcji motorycznych np. wodzenie po wzorze, łączenie wyznaczonych punktów linia ciągłą .

Zajęcia 6 8.11.2017

Usprawnianie funkcji motorycznych np. odnajdywanie przedmiotów na obrazku, wcinanie figur po linii.

Zajęcia 7 15.11 2017

Ćwiczenia percepcji słuchowej np. zabawy naśladowcze, odgadywanie różnych dźwięków .

Zajęcia 8 22.11.2017

Ćwiczenia percepcji słuchowej np. .dzielenie wyrazów na sylaby , wyodrębnianie zdań przy użyciu klocków.

Zajęcia 9 29 11.2017

Ćwiczenia percepcji słuchowej np. odtwarzanie różnych rytmów, śpiewane wierszyków sylabami.

Zajęcia 10 6.12.2017

Ćwiczenia percepcji wzrokowej np. Segregowanie figur geometrycznych wg dowolnej cechy , układanie prostych szlaczków geometrycznych wg wzoru.

Zajęcia 11 13.12.2017